برنامه سازی تحت وب

برنامه سازی تحت وب

 

مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار

 

تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی

 

ساختمان داده ها و الگوریتم

ساختمان داده ها و الگوریتم

 

طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه های کامپیوتری

طراحی و پیاده سازی زیرساخت
شبکه های کامپیوتری

 

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

پایگاه داه ها و آزمایشگاه

پایگاه داه ها و آزمایشگاه

 

برنامه نویسی مقدماتی

برنامه نویسی مقدماتی

 

برنامه نویسی مقدماتی

طراحی الگوریتم

برنامه نویسی مقدماتی

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
(دانشگاه آزاد)

 

 

+ نوشته شده توسط احسان جوانمرد در دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ و ساعت ۲۲:۲۸ بعد از ظهر |
  

 مهر ماه 1389 - دانشگاه علمي كاربردي واحد 11 تهران
 
 بهمن ماه 1389 - دانشگاه علمي كاربردي واحد 11 تهران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

+ نوشته شده توسط احسان جوانمرد در یکشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۱۲ و ساعت ۲۱:۵۰ بعد از ظهر |